Recensie

De naamloze hoofdpersoon van het boek worstelt met liefde. Zowel liefde van haar ouders als van andere personen in haar leven. Eerst is er Arnoud waarmee ze samenwoont. Ze hebben een bijzondere relatie. Op een gegeven moment leert de hoofdpersoon Esmée kennen en merkt dat ze gevoelens heeft voor haar. Arnoud geeft veel om de hoofdpersoon en vindt het niet erg om met z’n drieën samen te wonen. Tot er een moment komt waarop hij het niet meer aan kan en de hoofdpersoon en Esméé samen verder gaan.

De hoofdpersoon is lerares, maar heeft op een gegeven moment nog weinig plezier in haar werk. Ze besluit schrijfster te worden. Haar eerste kinderboek met verhalen wordt uitgegeven en uiteindelijk verramsjt. De uitgeefster besluit haar nog een kans te geven door haar een opdracht voor een boek in een themaserie te geven. Dit boek wordt een groot succes en de hoofdpersoon krijgt ineens veel aandacht en gaat door het land om voor te lezen.

De hoofdpersoon vindt het soms moeilijk met haar nieuwe leven en de daarbij horende verwachtingen om te gaan. Bovendien heeft ze veel moeite met haar uitgeefster. Ze heeft het idee dat ze verliefd is op haar uitgeefster. Ze staat vaak op het punt om een andere uitgeverij te zoeken. Toch blijft ze. Uiteindelijk gaat ze samen met haar uitgeefster in therapie en komt ze er steeds meer achter dat de echte band vooral van 1 kant komt.

Luchtig geschreven verhaal met dieperliggende thema’s. Alle personen in het boek hebben bijzondere relaties met hun ouders, die veel invloed hebben op hun zijn. Ze willen zich op verschillende vlakken bewijzen of zoeken liefde bij anderen. Het boek lijkt me autobiografisch, maar ik weet niet in hoeverre het dat ook is. Het heeft niet zo heel veel indruk op mij gemaakt. En toch is het ook weer geen slecht boek. Het is alleen een heel mager verhaal. Het gaat puur om de banden tussen de verschillende personages.